Stratego
De inval van de VS in Iraq in 2003 is weergegeven als een spel tussen twee legertjes op een spelbord in de vorm van het land
april 2003