Naar Canada via Panama
Alle namen van landen, steden en dorpen waar ik langer dan een uur verbleef tijdens een reis van 8 maanden
door Noord- en Midden Amerika in 1979/80 juni 1999